Anathi ufuna ukukunceda uphile ngaphandle kwamatyala

Thatha inyathelo lokuqala lokuphuma ematyaleni. Sithumele umyalezo ngale fomu ingezantsi kwaye siya kukubiza kwakhona ngokukhawuleza.

Your information is kept private and confidential.

Uzotsalelwa

Ungasitsalela umnxeba kule nombolo 021 180 4554 ukuba ungathanda ukuthetha ngqo nomcebisi ngetyala.

Sityelele

Siphantsi Kwesixeko sase -Voortrekker Road, eParow, eNtshona Kapa, 7500

Ukukhusela imfihlo yakho

Lonke unxibelelwano luyimfihlo kwaye ulwazi lugcinwa luyimfihlo. Thetha nathi malunga nesibophelelo samahala simahla namhlanje.

× Whatsapp us