Amanyathelo a-5 olula ukulunga nokuzonwabisa

Your personal debt adviser is ready to help. Your information is kept private and confidential.

  Gcwalisa ifom yesicelo sakho

  Ukuba awuzigcwalisanga isicelo sakho (iFom 16) awunakukhuselwa. Uya kudinga: Uluhlu lwababolekisi bakho, ikopi ye-ID yakho, Isiliphu somvuzo samva nje, iingxelo zomntu obolekayo ngoku, kwiingxelo ezintathu zebhanki, ubungqina bobuhlali, Nawaphi na amaxwebhu asemthethweni asuka kwababolekisi.

  Abababolekisi bakho bayaziswa

  Ukhuselekile kwisenzo esisemthethweni. Qala ukuhlawula ukuncitshiswa, ukubhatalwa okwethutyana kunye nomvuzo wakho olandelayo wokurhola. Umcebisi kuMatyala eMboleko wakho uyakujonga uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwaye abale ukubala okuncitshisiweyo, ukubonelelwa ngesixa, ngemali eyaneleyo kwiindleko zakho zokuphila. Umcebisi kuMatyala eMboleko uyakuthi azise abo ubatyala imali ukuba ubunyulile ukuba ucebise ngetyala kwaye ziya kufakwa iibhalansi zakho zomntu obolekayo.

  Isicwangciso sokuhlawula amatyala silungiselelwe

  Qhubeka ubhatale intlawulo yakho ehlisiweyo, yokubambisa inyanga nenyanga. Ukubuyiswa kwamatyala okuqala sisicwangciso sethutyana, esithunyelwa kubabolekisi bakho. Oku kuthintela iingxaki ezingafunekiyo kwaye kubonisa ukuba uzinikele ekuphumeni ematyaleni.

  Ukudibana nababolekisi

  Qhubeka nokuhlawulwa kwentlawulo yethutyana, kude kube ucwangciso lwakho luyilwe kwakhona. Emva koko uMcebisi kuMatyala eMboleko uya kunxibelelana nawe ukuba uhlawule imali eyakhiwe ngokutsha. Siza kuthetha-thethana nababolekisi egameni lakho ukuqinisekisa ukuba isicwangciso sokuhlawula esifanelekileyo, esinamaxabiso afikelelekayo kuyavunyelwana ngaso. Isekwe kuthethwano olwenziweyo , uMcebisi wakho wamatyala unokufuna ukwenza isicwangciso kwakhona.

  Isicelo sesicwangciso sokubuyisa kufuneka senziwe kwinkundla

  Nje ukuba ukhutshwe umyalelo wenkundla, usendleleni eya kwikamva elinengxaki loxinzelelo lwezezimali. Kwenziwa isicelo sokuba isiCwangciso sokuBuyiswa kwaMatyala kugqitywe senziwe isicelo senkundla. Ingummeli wezomthetho oyingcali inakho ukumela umcimbi enkundleni.

  Gcwalisa ifom yesicelo sakho

  Ukuba awuzigcwalisanga isicelo sakho (iFom 16) awunakukhuselwa. Uya kudinga: Uluhlu lwababolekisi bakho, ikopi ye-ID yakho, Isiliphu somvuzo samva nje, iingxelo zomntu obolekayo ngoku, kwiingxelo ezintathu zebhanki, ubungqina bobuhlali, Nawaphi na amaxwebhu asemthethweni asuka kwababolekisi.

  Abababolekisi bakho bayaziswa

  Ukhuselekile kwisenzo esisemthethweni. Qala ukuhlawula ukuncitshiswa, ukubhatalwa okwethutyana kunye nomvuzo wakho olandelayo wokurhola. Umcebisi kuMatyala eMboleko wakho uyakujonga uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwaye abale ukubala okuncitshisiweyo, ukubonelelwa ngesixa, ngemali eyaneleyo kwiindleko zakho zokuphila. Umcebisi kuMatyala eMboleko uyakuthi azise abo ubatyala imali ukuba ubunyulile ukuba ucebise ngetyala kwaye ziya kufakwa iibhalansi zakho zomntu obolekayo.

  Isicwangciso sokuhlawula amatyala silungiselelwe

  Qhubeka ubhatale intlawulo yakho ehlisiweyo, yokubambisa inyanga nenyanga. Ukubuyiswa kwamatyala okuqala sisicwangciso sethutyana, esithunyelwa kubabolekisi bakho. Oku kuthintela iingxaki ezingafunekiyo kwaye kubonisa ukuba uzinikele ekuphumeni ematyaleni.

  Ukudibana nababolekisi

  Qhubeka nokuhlawulwa kwentlawulo yethutyana, kude kube ucwangciso lwakho luyilwe kwakhona. Emva koko uMcebisi kuMatyala eMboleko uya kunxibelelana nawe ukuba uhlawule imali eyakhiwe ngokutsha. Siza kuthetha-thethana nababolekisi egameni lakho ukuqinisekisa ukuba isicwangciso sokuhlawula esifanelekileyo, esinamaxabiso afikelelekayo kuyavunyelwana ngaso. Isekwe kuthethwano olwenziweyo , uMcebisi wakho wamatyala unokufuna ukwenza isicwangciso kwakhona.

  Isicelo sesicwangciso sokubuyisa kufuneka senziwe kwinkundla

  Nje ukuba ukhutshwe umyalelo wenkundla, usendleleni eya kwikamva elinengxaki loxinzelelo lwezezimali. Kwenziwa isicelo sokuba isiCwangciso sokuBuyiswa kwaMatyala kugqitywe senziwe isicelo senkundla. Ingummeli wezomthetho oyingcali inakho ukumela umcimbi enkundleni.

  Ngaba uyafuna ukuhlawula imali ephantsi?

  Sikwalathisa kuhlolo lwamatyala, sikwazi ukuba nenze iintlawulo ezincinci eninokuzihlawula

  IxeshaImali UbuyibhatahaImali OzoyibhatahaEhlisiwe
  Ubunini bePropathiR5 000 nge nyangaR4 250 nge nyangaR750
  Imali YezithuthiR3 000 nge nyangaR2 400 nge nyangaR600
  Iiakhawunti zempahlaR3 000 nge nyangaR1 500 nge nyangaR1 500
  Mali mbolekoR2 500 nge nyangaR1 250 nge nyangaR1 250
  ZONKER13 500 nge nyangaR9 400 nge nyangaR4 100
  Ixesha
  Iiakhawunti zempahla
  Imali Ubuyibhataha
  R3 000 p/m
  Imali Ozoyibhataha
  R1 500 p/m
  ZONKE
  R1 500 p/m

  Kholibhekhi umahala

  Ngaba ufuna ukubonisana ngokukhululekileyo nomcebisi ngetyala oqeqeshiweyo? Cofa iqhosha kwaye uqale uhambo lwakho kwinkululeko yamatyala. Lonke ulwazi lwakho luya kugcinwa luyimfihlo i-100%

  × Whatsapp us